ઘેલાં જેવું

??????????????????????????????????????????????????????????????????????

દિલ નથી દુખતુ હવે પહેલાં જેવું,
એ બની ગયુ છે સખત ટીલાં જેવું.

જાળવીને નાંખજો માટી ઉપર
મારું લાગે ના કફન મેલા જેવું.

ક્યાં છે ચાલાકી હવે તારા જેવી
છે હ્ર્દય મારું હજું ગેલા જેવું

સેલમાં જો હોય તો મારી હાટું
લાવજે તું શહેરથી સેલા જેવું

પતિ હશે એ એમ તું માની લેજે
હોય એના હાથમાં થેલા જેવું

ભડભડે જ્વાળામુખી ભીતર મારે
આવ્યું છે આંખે કશું રેલા જેવું,

આમ તો ‘સપના’ હતી ડાહી ખૂબજ
એનું વર્તન ક્યાં હતું ઘેલાં જેવું

સપના વિજાપુરા

One thought on “ઘેલાં જેવું

 1. DR. CHANDRAVADAN MISTRY

  આમ તો ‘સપના’ હતી ડાહી ખૂબજ
  એનું વર્તન ક્યાં હતું ઘેલાં જેવું
  સપના વિજાપુરા

  સરસ !
  હા હા સપના છે ડાહી
  એવી જ રીતે મેં જાણી,
  …ચંદ્રવદન્
  DR. CHANDRAVADAN MISTRY
  http://www.chandrapukar.wordpress.com
  Hope to see you @ Chandrapukar soon !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.