મુકતકદિલ ઊછળીને બહાર આવશે,
જો તારું નામ વારંવાર આવશે,
આમ યાદોના તીર ચાલતા રહેશે,
તો મારું જરૂર કટાણે મોત આવશે.

સપના વિજાપુરા

7 thoughts on “મુકતક

 1. Muntazir

  wah sapna, bahut hi umda lafz hain……દિલ ઊછળીને બહાર આવશે,જો તારું નામ વારંવાર આવશે…..God Bless You Dear

 2. himanshu patel

  લાગણીનો ધોધ !
  અને ” કટણે ” શ્બ્દ એક્દમ ધ્યાન ખેંચે છે.
  ખૂબ કહી સપના..ગમ્યું આ મુકતક

 3. vishwadeep

  દિલ ઊછળીને બહાર આવશે,
  જો તારું નામ વારંવાર આવશે,
  આમ યાદોના તીર ચાલતા રહેશે,
  તો મારું જરૂર કટાણે મોત આવશે.

  શુક્રવારની સવારે આવુ સુંદર મુકતક વાંચવા મળે..આન્ંદ થાય..

 4. Dilip

  તો મારું જરૂર કટાણે મોત આવશે.
  મારી સમજ મુજબ મોત ગેરસમજોનુ આવે છે અને નવજિવન મળે છે જ્યારે પોતાના અહમ ન મરણ થાય છે આ શુભ છે…
  અહી કહેવાતા છીછરાપણાની વાત નથી
  સુંદર મુક્તક છે ને ઘણુ કહી જાય છે થોડામા દર વેલા નવો અર્થ ઉભો થાય્..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.