આવડે છે?

મૌનમાં બોલતાં આવડે છે?
આંખમાં ખોળતાં આવડે છે?

પ્રેમમાં હોય છે જાગરણ પણ,
રાતમાં જાગતાં આવડે છે?

પાંખ તો કોઈ કાપી ગયું છે,
એ વિના ઊડતાં આવડે છે?

વેદના, વેદના, વેદના છે,
આંસુ ને ખાળતાં આવડે છે?

ગાંઠ સંબંધમાં પણ પડી છે
બાંધ્યું ખોલતાં આવડે છે?

નાવડી કે હલેસું નથી પણ
જળ ઉપર ચાલતાં આવડે છે?

ફૂલ ખીલતા રહે છે વસંતે
શિશિર માં ખીલતાં આવડે છે?

તું કરે છે ખુદાઈનો દાવો
ત્રાજવું તોળતાં આવડે છે?

એ બી સી ડી તો ગોખી ગયો છે
ગુર્જરી બોલતાં આવડે છે?

કોઈ સપનાં હકીકત બને ના
ખ્વાબ માં જીવતાં આવડે છે?

સપના વિજાપુરા

5 thoughts on “આવડે છે?

 1. SARYU PARIKH

  સરસ ગઝલ.
  વેદના, વેદના, વેદના છે,
  આંસુ ને ખાળતાં આવડે છે?
  ગાંઠ સંબંધમાં પણ પડી છે
  બાંધ્યું ખોલતાં આવડે છે?
  સરયૂ

 2. Muhammedali Wafa

  માશા અલ્લાહ આખી ગઝલ છંદમય છે.ગાલગા—ગાલગા-ગાલગાગા આપની સમ્મતિ ની અપેક્ષા એ “બઝમેવફા” પોસ્ટ કરવાની ઈચ્છા છે. મુહમ્મદઅલી વફા

 3. Pravin Shah

  સુંદર કલ્પનોથી મઢી સુંદર ગઝલ… એક સૂચન કરી શકું… ‘આવડે છે?’ ને બદલે ‘શીખી લેજો’. એમ કરીએ તો… સાની મિસરા વધુ ચોટદાર થશે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.