નામ આપું

ઉદાસીનું કોઈ નામ આપું
તને સારું કોઈ કામ આપું

કરું મદહોશી નામ તારે
નજરનાં ઢળતાં જામ આપું

તું ગમ દુનિયાના વીસરી જા
હું ઝુલ્ફોની એ શામ આપું

ઘડી જો મહોબતની મળે તો
તું માંગે એવા દામ આપું

આ દુનિયા તો સપના તણી છે
તને એ જોવા હામ આપું

સપના વિજાપુરા

2 thoughts on “નામ આપું

 1. Saryu Parikh

  બહુ સરસ. એમાં વધારો કરું…..
  આજ તું માંગે જો થોડા પ્રેમથી
  હા કહીને જીવનનો સંગાથ આપું.
  સરયૂ

 2. Dipak

  જપી શ્વાસમાં લેશે અગર તું
  ન થાકીશ તે આરામ આપું

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.