સરકી જાય છે

pushp

હાથમાંથી હાથ સરકી જાય છે
આ સમય લોકોને ભરખી જાય છે

જિદંગી કડવાશથી એવી ભરી
મોત પણ જોઈને છટકી જાય છે

આજ સંબંધો છે, પણ પ્લાસ્ટિકના છે
હા તરત મુજ આંખ પરખી જાય છે

આવવું તારું છો આકસ્મિક હો પણ
દિલ હજું મારું ય ધડકી જાય છે

જિંદગી તારી હવાનું શું કરું?
આંખ મારી કેમ ફરકી જાય છે?

એક સપના, લાખ પીડા છે અહીં
માથું મારું રોજ સણકી જાય છે
સપના વિજાપુરા

3 thoughts on “સરકી જાય છે

 1. Dilip Gajjar

  જિદંગી કડવાશથી એવી ભરી
  મોત પણ જોઈને છટકી જાય છે
  ખૂબ જ સુંદર શેર્….
  આજ સંબંધો છે, બધા પ્લાસ્ટિકના !
  આવવું તારું છો આકસ્મિક અહી …પણ્…છ્ંદ સુધારી લેશો..
  ક્ષણિક જગતના ક્ષણિક સબંધ નિભાવવા ક્ઠીણ્…જીવવું શી રીતે પ્રશ્ન કરી જાય્..

 2. Pravin Shah

  હાથમાંથી હાથ સરકી જાય છે……સુંદર રચના !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.