કે બસ

 

ચાંદની રૂપેરી પથરાઈ કે બસ
યાદની એવી સોય ભોંકાઈ કે બસ

તરબતર છું પ્રેમમાં હું આપનાં
આજ એવી હું ય ભીંજાઈ કે બસ

કેશમા જે ફૂલ શણગાર્યુ તમે
મહેક એની દૂર ફેલાઈ કે બસ

પ્રેમમાં તારાં હું પણ બદનામ થઈ
આસમાને વાત ડહોળાઈ કે બસ

સાથ તારો મારો જીવન ભર સુધી
પ્રેમ મદિરા એવી  પીવાઈ કે બસ

બીજ ‘સપના’નું ફળી ગયું છે જુઓ
એકમાંથી લાખ ઝળકાઈ કે બસ

સપના વિજાપુરા
૨-૧૪-૧૨

10 thoughts on “કે બસ

 1. himanshu patel

  સરસ સમય ઉચિત પ્રેમરસે તરબતર ગઝલ………
  તરબતર છું પ્રેમમાં હું આપનાં
  આજ એવી હું ય ભીંજાઈ કે બસ

 2. Mahek Tankarvi

  સાથ તારો મારો જીવન ભર સુધી
  પ્રેમ રસ ભર ભર હા પીવાઈ કે બસ

  ‘prem madira bhar bhar pivaee ke bas’ would sound better.

 3. Rekha shukla(Chicago)

  બીજ ‘સપના’નું ફળી ગયું છે જુઓ
  એકમાંથી લાખ ઝળકાઈ કે બસ…..

  ખુબ સુન્દર રચના સપનાબેન…!!!

 4. patel bhavesh

  આજે તો હુ તમ્ર પ્રેમ રુપિ નસામા મગ્ન બનિગયો કે હવે આ મહેફિલ મને સ્વર્ગ લાગે

 5. Ramesh Patel

  પ્રેમમાં તારાં હું પણ બદનામ થઈ
  આસમાને વાત ડહોળાઈ કે બસ

  સાથ તારો મારો જીવન ભર સુધી
  પ્રેમ મદિરા એવી પીવાઈ કે બસ
  …………………………….
  સુશ્રીસપનાબેન
  ગઝલમાં મીઠાશ ભરી દીધી.

  રમેશ પટેલ(આકાશદીપ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.