સંભાવના પ્રેમની છે


સંભાવના પ્રેમની છે
બોલે નજર એમની છે

આ વેદના ના સહી જાય
પીડા હ્રદય કેમની છે?


પાલવ ભર્યા પ્રેમથી જે

દુનિયા નરી તેમની છે

ક્યાંથી મળે પ્રીત પુષ્પો
વળગી લતા હેમની છે


દુશ્મન બધાં  પ્રેમનાં એ
દિલમાં જલન જેમની છે

‘સપના’ સુંવાળા થયાં છે
પાંપણ નરમ એમની છે

સપના વિજાપુરા

7 thoughts on “સંભાવના પ્રેમની છે

 1. dilip

  સંભાવના પ્રેમની
  બોલે નજર એમની
  આપને શુભેચ્છા….
  માત્ર પ્રાસથી પણ શોભત.. ટૂકી બહરમાં સુંદર ગઝલ

 2. Ramesh Patel

  પાલવ ભર્યા પ્રેમથી જે
  દુનિયા નરી તેમની છે

  ક્યાંથી મળે પ્રીત પુષ્પો
  વળગી લતા હેમની છે
  ………………….
  સરસ રીતે ભાવના દર્શન ગઝલમાં છે.

  રમેશ પટેલ(આકાશદીપ)

 3. DR BHARAT

  દુશ્મન બધાં પ્રેમનાં એ
  દિલમાં જલન જેમની છે

  સુંદર પ્રાસ,ભાવુક અને ટૂંકી ગઝલ!

 4. યશવંત ઠક્કર

  સપના,
  ખૂબ જ સરસ રીતે રજૂ થયેલી આ ગઝલ ગમી.

  ‘સપના’ સુંવાળા થયાં છે
  પાંપણ નરમ એમની છે

  જોરદાર.

 5. gaurang

  ખુબજ સરસ્…

  સંભાવના પ્રેમની છે
  બોલે નજર એમની છે
  આ વેદના ના સહી જાય
  પીડા હ્રદય કેમની છે?

  very nice…superb.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.