રહેવાય

stock-footage-silhouette-of-young-man-and-woman-sitting-on-the-beach-and-talking-to-each-other-beautiful-sunset

દર્દ જેવું રોજ દિલમાં થાય છે
વાતે વાતે નામ તુજ લેવાય છે

આડકતરુ કૈંક ગઝલથી મેં કહ્યું
સીધેસીધુ આમ ક્યાં કહેવાય છે?

છોડવા બેસું તો છોડું હાલ હું
ક્યાં મને એક જણ વિના રહેવાય છે?

ચાંદ, રાત્રિ,તારલા છે સાથમાં
એકલા ક્યાં આ વિરહ સહેવાય છે?

લો મલિનતા, ધોઈ મારી ડૂબકી
પણ હ્રદયના પાપ ક્યાં ધોવાય છે?

એક જાતું ને ફરી આવે બીજું
એમ ક્યાં દુખથી પિછો છોડાય છે?

હું તને તાકું, તું તાકે છે મને
આમ સપનાંમાં તું પણ ખોવાય છે

સપના વિજાપુરા

4 thoughts on “રહેવાય

 1. dilip

  છોડવા બેસું તો છોડું હાલ હું
  ક્યાં મને એક જણ વિના રહેવાય છે?

 2. dilip

  છોડવા બેસું તો છોડું હાલ હું
  ક્યાં મને એક જણ વિના રહેવાય છે
  સરસ ગઝલ્……ભાવવાહી…..

 3. અશોક જાની 'આનંદ'

  ચાંદ, રાત્રી,તારલા છે સાથમા
  એકલા ક્યાં આ વિરહ સહેવાય છે?.. વાહ…

  મજાની ગઝલ .. !!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *