તોડું છું

images

પાલખી વાદળની છે હું ઊડુ છું
આસમાને કંકુ પગલાં પાડું છું

બંધ આંખે હું તો સપને રાચું છું
નાવ વિશ્વાસે હું તારી છોડું છું

યાદમાં તારી મગન રહેવું ગમે
ઝાંઝવા પાછળ હું રણમાં દોડું છું

નિત નવાં ‘સપનાં’ નયનમાં ઊભરે
ને સવારે એજ ‘સપનાં તોડું છું

સપના સપન્ા

4 thoughts on “તોડું છું

  1. Dr. Dinesh O. Shah

    ખુબ સુન્દર ગઝલ , સપનબેન !

    દિનેશ ઓ. શાહ, ફ્લોરિડા

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *