યાદ હતું


ઉદાસીમાં તું
આસપાસ હોય છે
બીજું કો નહીં

ઉદાસીમાં એ નામ યાદ હતું
મહેંક્યુ રણ મહી ગુલાબ હતુ

જરા જેવું રહ્યુ હવે છોલાઈને
હ્રદય મારું બહુ વિશાળ હતું

ઘણાં વરસો ગયાં સવાલ ઉપર
આ જીવન મારું? કે ઉધાર હતું

ઉદાસ ન થા સખા અસુવનથી
નયનનું આજ એક કામ હતું

સખા દિલ આવશે બહાર ધસી
કહે તું  રક્તનું દબાણ હતું

સખા સપનાં થયાં છે સુગંધી
સખી મારું જ આવ જાવ હતું

છંદ -લગાગા ગાલગાલ ગાલલગા

-સપના વિજાપુરા

8 thoughts on “યાદ હતું

 1. dilip

  સુંદર ગઝલ ..ઉદાસી અને સખા અને સખીના અનુભવોની અભિવ્યક્તિ !

 2. Daxesh Contractor

  ગઝલ છંદની રીતે બરાબર હશે પણ કાફિયા હજી સારા મળી શક્યા હોત. તમારી આનાથી સારી રચનાઓ વાંચી છે એટલે એમ લાગ્યું કે આ રચનામાં માવજત ઓછી થઈ છે.

 3. Atul Jani (Agantuk)

  શ્રી બાનુ મા,

  હાઈકુ બહુ સરસ બન્યું છે.

  ઉદાસીમાં તું
  આસપાસ હોય છે
  બીજું કો નહીં

  જીવન જાણે ક્રુરુક્ષેત્રની લડાઈ અને લડાઈમાં તો હાર-જીત હોય, અને ઉદાસી તો હાર હોય કે જીત હોય પણ હોય, હોય ને હોય જ. અને તેવે વખતે જે યાદ આવે તે જ સાચો સખા કહેવાયને.

  આપની રચનાઓ સરળ હોવા છતાં પણ ગહન હોય છે.

  પ્રણામ.

 4. Ramesh Patel

  ઉદાસીમાં એ નામ યાદ હતું
  મહેંક્યુ રણ મહી ગુલાબ હતુ
  ……….
  દાદ મળે એવો શેર…ગમી ગયો.
  સરસ ગઝલ,સપનાબેન

  રમેશ પટેલ(આકાશદીપ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.