17 Apr 2009

તુલસી

Posted by admin

tulsi_1

તારા માળાનો કલરવ સંભળાય છે,
હું તારા આંગણમાં બેઠી છું.
ખુશીઓના મોજા કાને અથડાય છે,
હું તારા આંગણમાં બેઠી છું.
મારી આંખો ભીની થઈ જાય છે,
હું તારા આંગણમા બેઠી છું.
તારા જીવનમાં પ્યાર છલકાય છે,
હું તારા આંગણમાં બેઠી છું.
તું આવીને એક નજર કરી જાય છે
હું તારા આંગણમાં બેઠી છું.
મારાથી ના અંદર અવાય છે
હું તારા આંગણમાં બેઠી છું.
તું બહારા આવી અંદર જાય છે,
હું તારા આંગણમાં બેઠી છું
વ્યાકુળતાથી તારી રાહ જોવાય છે,
હું તારા આંગણમાં બેઠી છુ
તને નિરખવાનાં  સપનાં સેવાય છે,
હું તારા આંગણમા બેઠી છું.
હું તુલસી છુ અંદર ના આવી શકાય છે,
હું તારા આંગણમા બેઠી છું.
સપના વિજાપુરા

Leave a Reply

Message: